Wybory komendanta szczepu

Nowy rok harcerski 44 SH rozpoczął Radą Szczepu. Najważniejszą częścią było wybory komendanta szczepu. Po wysłuchaniu sprawozdanie komendanta z ostatniego roku Rada dokonała wyboru phm. Tomasza Lemańskiego na następną, roczną kadencję. Przewodnicząca obradom phm. Izabela Kwiecień wręczyła Tomkowi sznur oraz buławę komendanta 44 SH „Krzemień”.