Kadra

Kadra 44 Szczepu Harcerskiego „Krzemień”:

 • Komendantka Szczepu – phm. Weronika Lemańska HR
 • Zastępczyni komendanta, szefowa pionu żeńskiego – pwd. Julia Ciechanowska HO
 • Zastępca komendanta, szef pionu męskiego – hm. Ryszard Polaszewski HR
 • Zastępczyni komendanta, szefowa poziomu zuchowego–phm. Martyna Zielińska HR
 • Zastępczyni komendanta ds. pracy z kadrą i przewodnicząca Kręgu Instruktorskiego – hm. Ewa Polaszewska HR
 • Zastępczyni komendanta ds. programowych – phm. Julia Kraczek HR
 • Zastępca komendanta ds. logistycznych –phm. Tomasz Lemański HR
 • Zastępca komendanta ds. organizacyjnych – phm. Karol Budny
 • Zastępczyni komendanta ds. promocji – phm. Karolina Pawlak HR
 • Kwatermistrz – ćwik Grzegorz Rajski
 • Skarbnik – pwd. Zofia Stochmiał HO
 • Przewodnicząca KI „Bractwo” – hm. Ewa Polaszewska HR
 • Wiceprzewodnicząca KI „Bractwo” –pwd. Maria Stube HO

 • Drużynowa 44 GZ „Tropiciele Tajemnic” – pwd. Michalina Skrzyńska HO
 • Przyboczna 44 GZ „Tropiciele Tajemnic” – samarytanka Malwina Skrzyńska
 • Przyboczna 44 GZ „Tropiciele Tajemnic” – pionierka Klaudia Smolińska
 • Przyboczna 44 GZ „Tropiciele Tajemnic” – pionierka Amelia Widerska
 • Drużynowa 44 GZ „Strażnicy Tajemnic” – pwd. Zofia Stochmiał HO

 • Wicedrużynowa 44 GZ „Strażnicy Tajemnic” – pwd. Agnieszka Kwapich
 • Przyboczny 44 GZ „Strażnicy Tajemnic” – ćwik Jakub Murawski
 • Przyboczna 44 GZ „Strażnicy Tajemnic” – pion. Miłosława Mitaszczyk

 • Drużynowa 44 DHk „Puchacze” – pwd. Julia Ciechanowska HO
 • Przyboczna 44 DHk „Puchacze” – samarytanka Rozalia Stochmiał
 • Przyboczna 44 DHk „Puchacze” – samarytanka Maja Kozłowska

 • Drużynowa 44 DHy „Baszta” – phm. Izabela Urbanek HR
 • Wicedrużynowy 44 DHy „Baszta” – pwd. Gracjan Jaskulski HO
 • Przyboczny 44 DHy „Baszta” – ćwik Daniel Baranowski
 • Przyboczny 44 DHy „Baszta” –  odkrywca Szymon Szymański

 • Drużynowa 44 DHkS „Biała Róża” – pwd. Maria Stube HO
 • Wicedrużynowa 44 DHkS „Biała Róża” – pwd. Anna Urbanek HO
 • Przyboczna 44 DHkS „Biała Róża” – samarytanka Matylda Jaworska
 • Przyboczna 44 DHkS „Biała Róża” – samarytanka Weronika Kaszyńska

 • Drużynowy 44 DHyS „Kolumbowie” –  pwd. Marcin Czudowski HO
 • Przyboczny 44 DHyS „Kolumbowie” – ćwik Tomasz Kasprzyk
 • Przyboczny 44 DHyS „Kolumbowie” – ćwik Maciej Kaniewski

 • Drużynowy 44 DW „Krzemień 66” – phm. Tomasz Lemański HR
 • Przyboczny 44 DW „Krzemień 66” – HO Grzegorz Rajski
 • Przyboczna 44 DW „Krzemień 66” – pwd. Zofia Stochmiał HO
 • Szaman 44 DW „Krzemień 66” – pwd. Marcin Czudowski HO

 • Drużynowy 44 DH „Buki” – pwd. Szymon Szejna
 • Wicedrużynowa 44 DH „Buki” – pwd. Katarzyna Trzcińska HO
 • Przyboczna 44 DH „Buki” – samarytanka Hanna Kasprzyk
 • Przyboczny 44 DH „Buki” – ćwik Ryszard Waluszyński

 • Drużynowa 10 GZ „Wesołe Słoneczka” – pwd. Adrianna Świerkowska HO
 • Przyboczna 10 GZ „Wesołe Słoneczka” – samarytanka Rozalia Gogolik

 • Drużynowa 10 WDH „Zawiszacy” – pwd. Karolina Gogolik
 • Przyboczna 10 DWD „Zawiszacy” – pionierka Debora Janaszak
 • Przyboczny 10 WDH „Zawiszacy” – ćwik Mateusz Pawlak