Kadra

Kadra 44 Szczepu Harcerskiego „Krzemień”:

 • Komendant szczepu – phm. Tomasz Lemański HR
 • Zastępczyni komendanta, szefowa pionu żeńskiego – phm. Izabela Kwiecień HR
 • Zastępca komendanta, szef pionu męskiego – hm. Ryszard Polaszewski HR
 • Zastępczyni komendanta, ds. zuchowych – phm. Martyna Zielińska HR
 • Zastępczyni komendanta ds. programowych – hm. Ewa Polaszewska HR
 • Zastępca komendanta ds. logistycznych – pwd. Karol Budny
 • Przewodnicząca KI „Bractwo” – hm. Ewa Polaszewska HR
 • Wiceprzewodniczaca KI „Bractwo” – phm. Weronika Lemańska HR
 • Drużynowa 44 GZ „Tropiciele Tajemnic” – phm. Martyna Zielińska HR
 • Wicedrużynowa 44 GZ „Tropiciele Tajemnic” – sam. Zofia Stochmiał
 • Przyboczna 44 GZ „Tropiciele Tajemnic” – sam. Michalina Skrzyńska
 • Przyboczna 44 GZ „Tropiciele Tajemnic” – sam. Zuzanna Krerowicz
 • Przyboczna 44 GZ „Tropiciele Tajemnic” – Agnieszka Kwapich
 • Drużynowa 44 DHk „Puchacze” – sam. Julia Ciechanowska
 • Wicedrużynowa 44 DHk „Puchacze” – sam. Antonina Kaźmierska
 • Przyboczna 44 DHk „Puchacze” – pionierka Rozalia Stochmiał
 • Przyboczna 44 DHk „Puchacze” – pionierka Nadia Polisiakiewicz
 • Drużynowa 44 DHy „Baszta” – sam. Izabela Urbanek 
 • Wicedrużynowy 44 DHy „Baszta” – pwd. Jakub Konieczny HO
 • Przyboczny 44 DHy „Baszta” – ćwik Gracjan Jaskulski
 • Drużynowa 44 DHkS „Biała Róża” – pwd. Wiktoria Berkowska
 • Wicedrużynowa 44 DHS „Biała Róża” – sam. Aleksandra Gólczyńska
 • Przyboczna 44 DHkS „Biała Róża” – sam. Maria Stube
 • Drużynowa 44 DHyS „Kolumbowie” –  ćwik Marcin Czudowski
 • Wicedrużynowy 44 DHyS „Kolumbowie” – sam. Iwona Szymańska
 • Przyboczny 44 DHyS „Kolumbowie” – vacat
 • Drużynowy 44 DW „Krzemień 66” – phm. Tomasz Lemański HR 
 • Wicedrużynowa 44 DW „Krzemień 66” – pwd. Agnieszka Urbanek HO
 • Przyboczny 44 DW „Krzemień 66” – ćwik Grzegorz Rajski
 • Drużynowa 44 DH „Buki” – hm. Ewelina Tubacka HR
 • Przyboczna 44 DH „Buki” – pion. Katarzyna Trzcińska
 • Przyboczna 44 DH „Buki” – pion. Monika Sochacka
 • Przyboczna 44 DH „Buki” – odkrywca Szymon Szejna
 • Drużynowa 10 GZ „Wesołe Słoneczka” – pwd. Adrianna Świerkowska 
 • Drużynowa 10 WDH „Zawiszacy” – pwd. Weronika Kubicka HO
 • Wicedrużynowa 10 WDH „Zawiszacy” – sam. Karolina Gogolik