Kadra

Kadra 44 Szczepu Harcerskiego „Krzemień”:

 • Komendantka Szczepu – hm. Ewa Polaszewska HR
 • Zastępczyni komendanta, szefowa pionu żeńskiego – phm. Izabela Sobecka HR
 • Zastępca komendanta, szef pionu męskiego – phm. Izabela Urbanek HR
 • Zastępczyni komendanta, szefowa poziomu zuchowego–hm. Martyna Zielińska HR
 • Zastępczyni komendanta ds. programowych – phm. Michalina Skrzyńska HO
 • Zastępca komendanta ds. logistycznych –hm. Tomasz Lemański HR
 • Instruktor ds. organizacyjnych – phm. Karol Budny
 • Strateg – hm. Ryszard Polaszewski HR
 • Skarbnik – pwd. Rozalia Stochmiał HO
 • Szef zespołu promocji – pwd. Rozalia Stochmiał HO
 • Kwatermistrz – HO Grzegorz Rajski
 • Przewodnicząca KI „Bractwo” – phm. Karolina Pawlak HR
 • Wiceprzewodniczący KI „Bractwo” –pwd. Mateusz Pawlak 
 • Drużynowa 44 GZ „Tropiciele Tajemnic” – pwd. Michalina Skrzyńska HO
 • Wicedrużynowa 44 GZ „Tropiciele Tajemnic” – pwd. Malwina Skrzyńska HO
 • Przyboczna 44 GZ „Tropiciele Tajemnic” – pwd. Amelia Widerska
 • Drużynowa 44 GZ „Strażnicy Tajemnic” – pwd. Miłosława Witaszczyk HO
 • Przyboczny 44 GZ „Strażnicy Tajemnic” – pwd. Jakub Murawski
 • Przyboczna 44 GZ „Strażnicy Tajemnic” – ćwik Tomasz Czudowski
 • Drużynowa 44 DHk „Puchacze” – pwd. Rozalia Stochmiał HO
 • Przyboczna 44 DHk „Puchacze” – wakat
 • Drużynowy 44 DHy „Baszta” – pwd. Daniel Baranowski HO
 • Przyboczny 44 DHy „Baszta” – ćwik Paweł Purol
 • Drużynowa 44 DHkS „Biała Róża” – pwd. Anna Urbanek HO
 • Przyboczna 44 DHkS „Biała Róża” – samarytanka Magdalena Dziel
 • Drużynowa 44 DHyS „Kolumbowie” – phm. Izabela Urbanek HR
 • Przyboczny 44 DHyS „Kolumbowie” – pwd. Oliwier Klembalski
 • Przyboczny 44 DHyS „Kolumbowie” – pwd. Maciej Kaniewski
 • Przyboczny 44 DHyS „Kolumbowie” – ćwik Grzegorz Urbanek 
 • Drużynowy 44 DW „Krzemień 66” – pwd. Marcin Czudowski HR
 • Przyboczny 44 DW „Krzemień 66” – HO Grzegorz Rajski
 • Przyboczna 44 DW „Krzemień 66” – pwd. Katarzyna Trzcińska HO
 • Szaman 44 DW „Krzemień 66” – pwd. Miłosława Witaszczyk
 • Drużynowa próbnej 44 GZ „Bukowe Sadzonki” – pwd. Hanna Kasprzyk HO
 • Przyboczna 44 DH „Bukowe Sadzonki” – w trakcie procedury zatwierdzania 
 • Drużynowa 44 DH „Buki” – pwd. Katarzyna Trzcińska HO
 • Przyboczna 44 DH „Buki” – Tymoteusz Tanaś
 • Przyboczny 44 DH „Buki” – Gabriela Gawrońska
 • Drużynowy 44 DH „Buczyna” – pwd. Ryszard Waluszyński HO
 • Przyboczna 44 DH „Buki” – wakat
 • Drużynowa 10 GZ „Wesołe Słoneczka” – pwd. Rozalia Gogolik HO
 • Przyboczna 10 GZ „Wesołe Słoneczka” – samarytanka Klaudia Smolińska
 • Przyboczna 10 GZ „Wesołe Słoneczka” – samarytanka Maja Pieronkiewicz
 • Drużynowy 10 WDH „Zawiszacy” – pwd. Mateusz Pawlak
 • Przyboczna 10 DWD „Zawiszacy” – Debora Janaszak
 • Przyboczny 10 WDH „Zawiszacy” – Aleks Sabiłło