O nas

KRZEMIEŃ jest szczepem harcerskim działającym w Hufcu ZHP Gniezno. Działa głównie na terenie Osiedla Tysiąclecia. Swoim działaniem obejmuje przede wszystkim Szkoły Podstawowe nr 6, 7 i 9 oraz szkoły w Szczytnikach Duchownych i w Żydowie. Szczep jest jednostką, która zapewnia współpracę drużyn skupiających członków ZHP w różnym wieku. Dzięki temu zapewniona jest ciągłość wychowawcza. W ramach szczepu funkcjonują:

▫    44 Gromada Zuchowa „Tropiciele Tajemnic”– dzieci w wieku 6-10 lat
▫    44 Drużyna Harcerek „Puchacze”– dziewczęta w wieku 10-13 lat
▫    44 Drużyna Harcerzy „Baszta”– chłopcy w wieku 10-13 lat
▫    44 Drużyna Harcerek Starszych „Biała Róża”– dziewczęta w wieku 13-16 lat
▫    44 Drużyna Harcerzy Starszych „Kolumbowie” – chłopcy w wieku 13-16 lat
▫    44 Drużyna Wędrownicza „Krzemień 66”­– młodzież powyżej 16 lat
▫    Krąg Instruktorski „Bractwo”– instruktorzy
poza tym w szczepie działają poza Gnieznem:
44 Drużyna Harcerska „Buki” w Szczytnikach Duchownych,
10 Gromada Zuchowa „Wesołe Słoneczka”
i 10 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Zawiszacy” w Żydowie.