KIPU

KIPU to czasopismo reaktywowane po latach, przeznaczone dla osób zainteresowanych działaniami 44 Szczepu Harcerskiego „Krzemień”. Jest ono źródłem informacji o działaniach poszczególnych drużyn jak i całego szczepu.

Pierwszy numer KIPU ukazał się w lutym 2007 roku. Był on następcą czasopisma wydawanego w połowie lat 90-tych „KLANgoru”. Oba czasopisma były informatorami o działaniach nasze-go szczepu.

Co oznacza nazwa czasopisma?
Obecnie KIPU to skrót od Krzemień: Informacja Promocja Utylitaryzacja. Słowo „kipu” w języku keczua oznacza węzeł. Kipu to forma trójwymiarowego zapisu stosowana przez Indian Ameryki Południowej nazwana „pismem węzełkowym”.

KIPU będzie dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej Krzemień a także, jeśli będzie taka potrzeba, w formie papierowej. Planowo czasopismo ukazywać się będzie raz w miesiącu. W skład KIPU będą wchodziły relacje o minionych działaniach drużyn i szczepu, terminarz kolejnych wydarzeń, opis poszczególnych jednostek szczepu, sprawozdania z ważniejszych przedsięwzięć oraz kartki z historii harcerstwa wraz z opisem wybitnych postaci harcerskich.


KIPU 1/2018

CO WYDARZYŁO SIĘ W KRZEMIENIU?

• „Biała Róża” na JeTuZie
• „Puchacze” w Dniu Pieczonego Ziemniaka
• Sprzątanie grobów
• „Kolumbowe” nie chcą dłużej czekać…
• „Baszta” tropami Arki…
• Wieczornica „Buków”
• Słoneczne „Tropiciele Tajemnic”

NASI (NIE)ZAPOMNIANI BOHATEROWIE

Tadeusz Strumiłło

KARTKI Z HISTORII

Sto lat Związku Harcerstwa Polskiego

HARCERSKI CYTAT

gen. Robert Baden-Powell

KIPU 2/2018

CO WYDARZYŁO SIĘ W KRZEMIENIU?

• Harcerze w Starożytnej Grecji
• Harcerze starsi na Olimpie
• Pion żeński w fabryce czekolady
• Betlejemskie Światło Pokoju w gnieźnieńskiej katedrze

KRZEMIEŃ BEZ TAJEMNIC
Baszta króla Batorego

PORADNIK HARCERSKI
Co zrobić, aby beret dobrze się układał?

NASI (NIE)ZAPOMNIANI BOHATEROWIE
Józef Krysiński

KARTKI Z HISTORII
Skauci gnieźnieńscy w Powstaniu Wielkopolskim

HARCERSKI CYTAT
Aleksander Kamiński

CO PRZED NAMI?


KIPU 1/2019

CO WYDARZYŁO SIĘ W KRZEMIENIU?

• Harcerze na Wyspie Agentów
• Zuchy w poszukiwaniu śladów
• Górskie przygody starszych harcerzy
• Tropem Powstania Wielkopolskiego
• Orszakiem Trzech Króli

KARTKI Z HISTORII
O Forcie VII

HARCERSKI CYTAT
hm. Henryk Glass

CO PRZED NAMI?

Nowe wydania magazynu co miesiąc!