Odebranie Betlejemskiego Światła Pokoju

Dnia 14 grudnia 2020 roku delegacja z naszego hufca wybrała się do Poznania, by odebrać Betlejemskie Światło Pokoju z rąk komendanta Chorągwi Wielkopolskiej.

Betlejemskie Światło Pokoju przebiegało w tym roku pod hasłem „Światło Służby”, a także pod znakiem otaczającej nas pandemii koronowirusa. Jak zawsze nasi harcerze dołożyli wszelkich starań, aby w tych trudnych czasach roznieść światło- symbol życia i nadziei do naszych domów, instytucji, parafii ale przede wszystkim do naszych serc. Światło zostało przywiezione przez hufcową delegację do naszego miasta wyjątkowo z Poznania, gdzie zostało przywiezione z Zakopanego przed druha komendanta Chorągwi Wielkopolskiej. Nasi harcerze jak zawsze okazali się niezawodni i to właśnie dzięki nim udało się dotrzeć ze Światłem wszędzie tam gdzie mogło dać nadzieję na lepsze jutro. Bardzo z całego serca pragnę podziękować każdej osobie, która zaangażowała się w akcję roznoszenia Betlejemskiego Światła Pokoju stając się jednocześnie jednym z ogniw tej naszej wielkiej wspólnej sztafety dobra. Komendant przekazania Betlejemskiego Świata Pokoju

Aut. Marcin Czudowski