Zorganizowaliśmy Konferencję Instruktorską!

Przed chwilą zakończyło się bardzo ważne wydarzenie, do którego 8 instruktorów z naszego szczepu przygotowywało się od kilku tygodni, mianowicie- organizowana przez nas Konferencja Instruktorska pt. „Metodyka starszoharcerska 16 lat po wprowadzeniu. Praca z harcerzami starszymi po likwidacji gimnazjów.”

Blisko 40 instruktorów z całej Polski rozmawiało w 4 grupach dyskusyjnych :


1. Metodyka starszoharcerska w Szczepie i Drużynie Wielopoziomowej

2. System szkolny a podział na grupy metodyczne w ZHP – grupa harcmistrzowska

3. Czy metodyka starszoharcerska pomaga w pełnieniu roli „Przewodnika W Poszukiwaniu”? Czy drużynowi są dobrze przygotowani do pracy z metodyką starszoharcerską i wspierani podczas pełnienia funkcji?

4. Czy działanie drużyn starszoharcerskich osłabia pracę drużyn harcerskich i wędrowniczych?

Na końcu wypracowano wspólne stanowisko oraz rozwiązania.
Konferencja spotkała się z pozytywnym odbiorem, co udowodniły wyniki ankiet ewaluacyjnych, uczestnicy bardzo chętnie dzielili się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami.

Warto również wspomnieć, że konferencja miała charakter online. 

Z naszej strony pozostaje podziękować uczestnikom za ogromne zaangażowanie!