Kadra

Kadra 44 Szczepu Harcerskiego „Krzemień”:

 • Komendantka Szczepu – phm. Weronika Lemańska HR
 • Zastępczyni komendanta, szefowa pionu żeńskiego – phm. Izabela Kwiecień HR
 • Zastępca komendanta, szef pionu męskiego – hm. Ryszard Polaszewski HR
 • Zastępczyni komendanta, szefowa poziomu zuchowego–phm. Martyna Zielińska HR
 • Zastępczyni komendanta ds. programowych – hm. Ewa Polaszewska HR
 • Zastępca komendanta ds. logistycznych –phm. Tomasz Lemański HR
 • Zastępca komendanta ds. organizacyjnych – pwd. Karol Budny
 • Szef promocji – pwd. Karolina Pawlak HR
 • Kwatermistrz – ćwik Grzegorz Rajski
 • Skarbnik – phm. Julia Kraczek HO

 • Przewodnicząca KI „Bractwo” – hm. Ewa Polaszewska HR
 • Wiceprzewodnicząca KI „Bractwo” – phm. Weronika Lemańska HR

 • Drużynowa 44 GZ „Tropiciele Tajemnic” – phm. Martyna Zielińska HR
 • Wicedrużynowa 44 GZ „Tropiciele Tajemnic” – pwd. Michalina Skrzyńska HO

 • Drużynowa 44 GZ „Strażnicy Tajemnic” – pwd. Zofia Stochmiał HO
 • Wicedrużynowa 44 GZ „Strażnicy Tajemnic” – pwd. Agnieszka Kwapich

 • Drużynowa 44 DHk „Puchacze” – pwd. Julia Ciechanowska HO
 • Wicedrużynowa 44 DHk „Puchacze” – sam. Antonina Kaźmierska
 • Przyboczna 44 DHk „Puchacze” – sam. Rozalia Stochmiał
 • Przyboczna 44 DHk „Puchacze” – pionierka Nadia Polisiakiewicz
 • Drużynowa 44 DHy „Baszta” – pwd. Izabela Urbanek HO
 • Wicedrużynowy 44 DHy „Baszta” – pwd. Gracjan Jaskulski HO
 • Drużynowa 44 DHkS „Biała Róża” – pwd. Wiktoria Berkowska HO
 • P.o. wicedrużynowej 44 DHS „Biała Róża” – sam. Maria Stube
 • Przyboczna 44 DHkS „Biała Róża” – sam. Anna Urbanek
 • Drużynowy 44 DHyS „Kolumbowie” –  pwd. Marcin Czudowski HO
 • Wicedrużynowa 44 DHyS „Kolumbowie” – pwd. Iwona Szymańska HO
 • Przyboczny 44 DHyS „Kolumbowie” – odkrywca Tomasz Kasprzyk
 • Przyboczny 44 DHyS „Kolumbowie” – odkrywca Maciej Kaniewski
 • Drużynowy 44 DW „Krzemień 66” – phm. Tomasz Lemański HR
 • Przyboczny 44 DW „Krzemień 66” – ćwik Grzegorz Rajski
 • Drużynowa 44 DH „Buki” – hm. Ewelina Tubacka HR
 • Przyboczna 44 DH „Buki” – sam. Katarzyna Trzcińska
 • Przyboczna 44 DH „Buki” – sam. Monika Sochacka
 • Przyboczna 44 DH „Buki” – pion. Hanna Kasprzyk
 • Przyboczny 44 DH „Buki” – ćwik Szymon Szejna
 • Przyboczny 44 DH „Buki” – odkrywca Ryszard Waluszyński
 • Drużynowa 10 GZ „Wesołe Słoneczka” – pwd. Adrianna Świerkowska HO
 • Przyboczna 10 GZ „Wesołe Słoneczka” – pion. Rozalia Gogolik
 • Drużynowa 10 WDH „Zawiszacy” – pwd. Karolina Gogolik
 • Przyboczzna 10 WDH „Zawiszacy” – ochotniczka Kamila Filipczak