Alert Pamięci- 80. rocznica powstania Szarych Szeregów

    Siedemdziesięcioosobowa reprezentacja naszego szczepu wzięła udział w obchodach 80. rocznicy powstania Szarych Szeregów. W dniach 26-27.09.2019 razem z kilkoma innymi środowiskami reprezentowaliśmy Chorągiew Wielkopolską w Warszawie.

     Przyjeżdżając do Warszawy nie próżnowaliśmy!

     Po przyjeździe odwiedziliśmy między innymi Powązki, cmentarz, na którym w kwaterze A-20 znajdują się 174 groby, w większości z nich pochowano harcerzy – członków Szarych Szeregów i batalionu „Zośka”, którzy zginęli w trakcie II Wojny Światowej. Na grobach tych ustawione są białe, brzozowe krzyże. Nie zapomnieliśmy również o odwiedzinach w muzeum Powstania Warszawskiego.

     Drugiego dnia wzięliśmy udział w uroczystościach przy Grobie Nieznanego Żołnierza, które zwieńczył apel kończący Alert Pamięci, w trakcie którego młodzik Mikołaj Jurek z 44 DHy „Baszta” w imieniu harcerstwa wielkopolskiego odebrał z rąk Przewodniczącego Stowarzyszenia Szarych Szeregów druha Andrzeja Maraska przesłania harcerzy Szarych Szeregów do młodzieży polskiej w 80. rocznicę ich powołania.

Karolina Pawlak